Workbooks

Khalipha Mfundi Grades 1 to 3 – The Foundation Phase


The main skills in the First Additional Language curriculum are:

 • Listening and speaking
 • Reading and phonics
 • Writing and handwriting

Categories: Workbooks

Khalipha Mfundi Grades 4 to 6 – The Intermediate Phase


The main skills in the First Additional Language curriculum are:

 • Listening and speaking
 • Reading and viewing
 • Writing and presenting

Categories: Workbooks

Khalipha Mfundi Grades 7 to 9 – The Senior Phase


The First Additional Language curriculum is packaged according to the following skills:

 • Listening and speaking (ukulalela nokukhuluma)
 • Reading and viewing (ukufunda)
 • Writing and presenting (ukubhala)
 • Language structures and conventions

Categories: Workbooks

Khalipha Mfundi Grades 10 to 12 – F.E.T.


The curriculum is organized according to the following skills, content and strategies:

 • Listening and speaking (Ukulalela nokukhuluma)
 • Reading and viewing (Ukufunda nokubukela)
 • Writing and presenting (Ukubhala nokwethula)
 • Language structures and conventions (Izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi)

Categories: Workbooks

Blog at WordPress.com.